Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/242
Tytuł: Polski Współczynnik Wpływu a kultury cytowań w humanistyce
Autor: Drabek, Aneta
Rozkosz, Ewa A.
Hołowiecki, Marek
Kulczycki, Emanuel
Słowa kluczowe: Polski Współczynnik Wpływu; kultura cytowań; humanistyka; bibliometria; wykaz czasopism punktowanych
Data wydania: 2015
Źródło: Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2015, nr 2, s. 121-138
Abstrakt: W artykule omawiamy wzór na nowy polski wskaźnik bibliometryczny, tj. Polski Współczynnik Wpływu, z perspektywy nauk humanistycznych. Badaniom poddaliśmy dwa prestiżowe polskie czasopisma humanistyczne (Pamiętnik Literacki i Diametros – An Online Journal of Philosophy), aby sprawdzić poprawność założeń przyjętych dla Polskiego Współczynnika Wpływu. Przeanalizowaliśmy wszystkie artykuły opublikowane w latach 2004-2014 (odpowiednio: N = 850, N = 555) i wszystkie prace w nich zacytowane (odpowiednio: N = 21 805, N = 8298). W interpretacji wyników przyjęliśmy założenie o odmiennej kulturze cytowań w różnych grupach nauk. Wyniki pokazują, że wzór na Polski Współczynnik Wpływu nie bierze pod uwagę najczęściej cytowanych źródeł w humanistyce, tj. książek i rozdziałów. Poza tym wiele cytowań nie zostanie uwzględnionych przy wyliczaniu Polskiego Współczynnika Wpływu ze względu na ich wiek, ponieważ będą brane pod uwagę prace co najwyżej pięcioletnie. Zbadaliśmy wiek cytowanych tekstów i pokazaliśmy, że większość cytowań jest starsza niż 5 lat (odpowiednio: 84,2% i 73,2%). Nasza analiza pokazuje, że Polski Współczynnik Wpływu nie jest odpowiednim narzędziem do bibliometrycznej oceny czasopism humanistycznych w Polsce. Artykuł kończy dyskusja nad możliwościami ulepszenia tego nowego wskaźnika bibliometrycznego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/242
DOI: 10.14746/nsw.2015.2.4
ISSN: 1231-0298
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (BUŚ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Drabek_Polski_Wspolczynnik_Wplywu_a_kultury_cytowan_w_humanistyce.pdf621,14 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons