Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2421
Tytuł: Zadowolenie z pracy jako komponent jakości życia współczesnego człowieka
Autor: Chudzicka-Czupała, Agata
Słowa kluczowe: job satisfaction; organizational climate; unethical behavior
Data wydania: 2013
Źródło: Chowanna, 2013, t. 1, s. 13-38
Abstrakt: The author of the article presents the results of the studies conducted among the workers of Polish organizations concerned with the conditioning of job satisfaction. The analyses are conducted in the context of such variables as experiencing unethical behavior at work from the perspective of the victim and of the observer, organizational climate, the size and the type of the organization.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2421
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Chudzicka_Czupala_Zadowolenie_z_pracy_jako_komponent_jakosci_zycia.pdf658,29 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons