Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/243
Tytuł: Publikacje polskich naukowców indeksowane w Social Sciences Citation Index w latach 2009-2015
Autor: Drabek, Aneta
Słowa kluczowe: Social Sciences Citation Index; Journal Citation Report; kwartyl Impact Factor; ocena parametryczna
Data wydania: 2017
Źródło: Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2017, nr 1, s. 169-179
Abstrakt: W artykule przeanalizowano publikacje polskich naukowców indeksowane w Social Sciences Citation Index. Wzięto pod uwagę wszystkie artykuły oraz artykuły przeglądowe z lat 2009-2015 (N = 6109) opublikowane w 1799 czasopismach. Każdemu czasopismu przyporządkowany został odpowiedni kwartyl Impact Factora na podstawie danych z Journal Citation Reports. Badanie pokazało, że polscy naukowcy publikują coraz więcej artykułów w czasopismach z części A „Wykazu czasopism punktowanych” i jednocześnie coraz częściej wybierają czasopisma z I lub II kwartyla Impact Factora.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/243
DOI: 10.14746/nisw.2017.1.8
ISSN: 1231-0298
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (BUŚ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Drabek_Publikacje_polskich_naukowcow_indeksowane_w_Social_Sciences_Citation_Index.pdf820,89 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons