Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2436
Tytuł: Nauczyciel we współczesnej kulturze medialnej
Autor: Juszczyk, Stanisław
Słowa kluczowe: information and communication technologies; process of teacher’s education; constructivist teacher; medial and digital competences; motivation; ethics in the teacher's job
Data wydania: 2013
Źródło: Chowanna, 2013, t.2, s. 17-28
Abstrakt: In the work the competences of the contemporary teacher in the framework of the constructivist as well as cognitive theories have been presented. The attention has been focused on the personal features and competences of teachers in the range of the use of the information and communication technologies in their pedagogical work and the shaping among the learners the medial and digital competences, motivation to the learning, development of pupil’s interests and ethical behaviors of a teacher.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2436
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Juszczyk_Nauczyciel_we_wspolczesnej_kulturze_medialnej.pdf671,84 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons