Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2440
Tytuł: Edukacja kulturalna a edukacja przez plastykę
Autor: Szuścik, Urszula
Słowa kluczowe: education; art; creativity; culture; art classes
Data wydania: 2013
Źródło: Chowanna, 2013, t. 2, s. 81-92
Abstrakt: The article focuses on the universal character of education through art. The role of the teacher has been indicated within the shaping process of values’ hierarchy and forming of responsibilities among wards. The standards of the cultural education was mentioned as an interesting educational proposition both through the art and with the art.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2440
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szuscik_Edukacja_kulturalna_a_edukacja_przez_plastyke.pdf514,52 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons