Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2449
Tytuł: Wokół roli nauczyciela w kulturze - nauczycielskie interpretacje
Autor: Pituła, Beata
Słowa kluczowe: teacher; modern culture
Data wydania: 2013
Źródło: Chowanna, 2013, t. 2, s. 231-243
Abstrakt: Text presents the results of researches on the role of teacher in modern culture in their own opinions and evaluation. Analyzes are based on teacher’s uninhibited statements about “Teacher in modern culture”. Applied humanistic methodology procedures allowed to reconstruct, read and interpretation teacher’s functions and assignments in context of modern culture requirements.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2449
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pitula_Wokol_roli_nauczyciela_w_kulturze.pdf513,3 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons