Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2457
Tytuł: Idee indywiduów a gradacja hipostazy psykhe w "Enneadach" Plotyna
Autor: Woszczyk, Agnieszka
Słowa kluczowe: Plotinus; Plotyn; Enneads; Enneady; ontologia; ontology; Mind (nous)
Data wydania: 2010
Źródło: "Folia Philosophica" T. 28 (2010), s. 41-52
Abstrakt: The paper deals with the problems of the ideas of individuals in Plotinus’ system. The author claims that the concept as described in Enneads should not be seen as separate from the principles of Plotinus’ ontology. It may be proofed by pointing out the psychological context in which Plotinus puts this issue and the kind of understanding of noetic sphere in terms of multitude, which entails the individualization of souls, typical for Plotinus. He takes the ideas of individuals as connected with the concept of alethe–s anthropos — the essential way of being of a man in the hypostasis of the Intellect (nous).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2457
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Woszczyk_Idee_indywiduow_a_gradacja_hipostazy_psykhe_w_Enneadach.pdf263,76 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons