Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/246
Tytuł: Miasto (post)socjalistyczne i świat społeczny jego mieszkańców
Autor: Lewicka, Barbara
Szczepański, Marek S.
Słowa kluczowe: City; Tychy; Urban sociology; Transformation
Data wydania: 2016
Źródło: Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, (Nr 7 (2016), s. 48-61
Abstrakt: The article presents analysis of changes both in urban space and social consciousness of city dwellers of the Silesian city called Tychy. Authors refer to the empirical studies undertaken in 80’s/90’s of XXth century and in the beginning of second decade of XXIst century. Tychy has been considered as a city without perspectives for the future but after processes of transformation it is now an approachable and attractive urban space.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/246
ISSN: 0272‑5013
2353‑9658
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Lewicka_Miasto_postsocjalistyczne_i_swiat_spoleczny_jego_mieszkanców.pdf638,81 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons