Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/247
Tytuł: [Recenzja] Marta Smagacz‑Poziemska: Czy miasto jest niepotrzebne? (Nowe) przestrzenie życiowe młodych mieszkańców miasta
Autor: Pistelok, Paweł
Ziobro, Elżbieta
Słowa kluczowe: Recenzja; Socjologia miasta
Data wydania: 2016
Źródło: Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, (Nr 7 (2016), s. 213-220
Abstrakt: Recenzja książki pt.: Czy miasto jest niepotrzebne? (Nowe) przestrzenie życiowe młodych mieszkańców miasta. Recenzowana pozycja jest naturalną konsekwencją naukowych zainteresowań Badaczki, koncentrujących się m.in. wokół problemów aktywizacji i partycypacji społecznej, rewitalizacji oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży w środowisku miejskim. Powstała jako rezultat projektu badawczego „Czy Miasto jest niepotrzebne? Nowe przestrzenie życiowe młodych mieszkańców miasta”, sfinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/247
ISSN: 0272‑5013
2353‑9658
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pistelok_Recenzja_Czy_miasto_jest_niepotrzebne.pdf631,45 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons