Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2488
Tytuł: Zdrowie współczesnych kobiet - epidemiologia wybranych problemów zdrowotnych
Autor: Dworak, Alina
Słowa kluczowe: kobieta; zdrowie; epidemiologia
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Dworak, K. Leksy (red.), "Kobieta - zdrowie - ciało : perspektywa biopsychospołeczna" (S. 43-52). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Różnice w kwestii problemów zdrowotnych między kobietami i mężczyznami istniały zawsze. Już w prymitywnych społeczeństwach myśliwsko‑‑ rolniczych inne były przyczyny śmierci u obu płci. Problemy zdrowia kobiet koncentrowały się głównie na macierzyństwie. Rola kobiet jest szczególna, a wyznacznikiem jej wyjątkowości są pełnione przez nią funkcje, zarówno te biologiczne, dane z natury, jak i te nabyte w procesie socjalizacji. Ta wielofunkcyjność dała kobietom przywilej bycia Matką‑‑ Polką – kobietą wzorową, idealną. Omawiając sytuację kobiet w wysoko rozwiniętych krajach demokracji zachodniej, zwolennicy i przeciwnicy emancypacji kobiet deklarują odmienne podejście. Przeciwnicy nawołują do powrotu tradycyjnych ról kobiecych z jednoczesnym ograniczeniem aktywności kobiet w życiu publicznym. Według zwolenników wybranych nurtów feminizmu nadal żyjemy w społeczeństwie patriarchalnym, a kobiety pełnią rolę podporządkowaną, wykorzystywaną i bezwzględnie reproduktywną. Reprezentanci nurtu zwanego postfeministycznym głoszą tezę o wyczerpaniu się feminizmu, gdyż, ich zdaniem, współczesne kobiety zdobyły już wszystko, o co walczyły.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2488
ISBN: 9788380121911
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dworak_Zdrowie_wspolczesnych_kobiet.pdf404,38 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons