Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2490
Tytuł: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia jako nabywanie kompetencji zdrowotnych przez kobiety
Autor: Dworak, Alina
Słowa kluczowe: Edukacja zdrowotna; promocja zdrowia; kompetencje zdrowotne; kobiety
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Dworak, K. Leksy (red.), "Kobieta - zdrowie - ciało : perspektywa biopsychospołeczna" (S. 125-132). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Życzeniem każdego człowieka jest cieszyć się dobrym zdrowiem. Mimo to kobiety często przypominają sobie o odpowiedzialności za nie dopiero gdy zaczynają odczuwać dotychczas nieznane im dolegliwości, gdy pojawiają się objawy, które wcześniej nie występowały. Czasami jednak jest już za późno na odwrócenie niepożądanych skutków choroby. Kobiety, ze względu na funkcjonowanie i zadania, do jakich jest przystosowany ich organizm (menstruacja, ciąża, menopauza itd.), są szczególnie narażone na niektóre choroby. Dlatego należy mieć świadomość, że tylko regularnie wykonywane badania profilaktyczne mogą potwierdzić lub wykluczyć obecność choroby. Tematem powszechnie poruszanym w literaturze przedmiotu jest promocja zdrowego stylu życia, obejmująca tematykę związaną z regularną aktywnością fizyczną, właściwą dietą, unikaniem używek, doskonaleniem umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2490
ISBN: 9788380121911
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dworak_Edukacja_zdrowotna_i_promocja_zdrowia.pdf322,58 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons