Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2532
Tytuł: Autorità nel tempio di Gerusalemme (Mc 11,15‑19)
Autor: Malina, Artur
Słowa kluczowe: narrative analysis; Christology of Mark; Synoptic Gospels; Judaism of the Second Temple Period
Data wydania: 2013
Źródło: Scripta Classica, Vol. 10 (2013), s. 129-140
Abstrakt: Jesus’ action in the temple in Jerusalem is testified by the four Gospels. The earliest Gospel, from the redactional point of view, highlights a contrast between the institutional authorities of the Sanhedrin and the personal authority of Jesus, consisting not only in the expulsion of the merchants from the temple, but also in the teaching referred to the prophetic tradition of the Old Testament.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2532
ISSN: 1732-3509
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Teol)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Malina_Autorita_nel_tempio_di_Gerusalemme.pdf560,06 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons