Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2534
Tytuł: "Saturno" de Goya : la transformacion del mito
Autor: Aleksandrowicz, Joanna
Słowa kluczowe: Francisco Goya; Saturn; the reception of antiquity
Data wydania: 2013
Źródło: Scripta Classica, Vol. 10 (2013), s. 147-164
Abstrakt: In his painting Saturn, Goya has transformed traditional myth version – stripped divinity of its attributes and transferred it into universal dimension, causing an image of father devouring his own children to start being interpreted in new social‑political contexts. The reception of Saturn myth through Goya’s artwork is also demonstrated in the Spanish cinema.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2534
ISSN: 1732-3509
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Aleksandrowicz_Saturno_de_Goya.pdf554,25 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons