Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2535
Title: Spór o pewność wiedzy. Recenzja książki Aleksandra R. Bańki: ”Désiré Merciera ogólna teoria pewności”. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008
Authors: Noras, Andrzej J.
Keywords: Aleksander R. Bańka; Désiré Merciera ogólna teoria pewności
Issue Date: 2010
Citation: "Folia Philosophica" T. 28 (2010), s. 213-215
Abstract: Recenzja książki Aleksandra R. Bańki: ”Désiré Merciera ogólna teoria pewności”. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2535
ISSN: 1231-0913
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Noras_Spor_o_pewnosc_wiedzy_recenzja.pdf231,94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons