Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2537
Tytuł: Filozofia dziejów filozofii Descartes’a. Recenzja książki Milovana Ješiča: ” Metamorfózy Descarta vo filozofickej recepcii Hegela, Husserla a Heideggera”. Prešov: Vydavatel’stvo Rokus, 2006
Autor: Bęben, Dariusz
Słowa kluczowe: Milovan Ješič; Metamorfózy Descarta vo filozofickej recepcii Hegela, Husserla a Heideggera
Data wydania: 2010
Źródło: "Folia Philosophica" T. 28 (2010), s. 227-230
Abstrakt: Recenzja książki Milovana Ješiča: ” Metamorfózy Descarta vo filozofickej recepcii Hegela, Husserla a Heideggera”. Prešov: Vydavatel’stvo Rokus, 2006
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2537
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Beben_Filozofia_dziejow_filozofii_Descartesa_recenzja.pdf255,25 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons