Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2545
Tytuł: Prasa samorządowa jako narzędzie polityki informacyjnej na poziomie lokalnym
Autor: Szostok, Patrycja
Słowa kluczowe: local press; selt‑governmental; information policy; press reception
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 8 (2012), s. 176-200
Abstrakt: The article tries to answer the question: What role does self‑governmental newspapers play in the communication policy of local authorities at local level. It contains basic information about the phenomenon of local press, as well as the analysis of the obligations that are enforced to the local authority by the local legislature. The phenomenon of information policy with the appropriate tools was also presented in the article, as well as the basic advantages and disadvantages of using the press in this activity. This is supplemented with research on readers of five local newspapers in the Silesian region for perception of this kind of press and its role in the acquisition of information by citizens.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2545
ISSN: 1895-3492
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szostok_Prasa_samorzadowa_jako_narzedzie_polityki_informacyjnej.pdf700,44 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons