Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2546
Pełny rekord metadanych
DC poleWartośćJęzyk
dc.contributor.authorMichalczyk, Stanisław-
dc.date.accessioned2018-04-13T08:23:09Z-
dc.date.available2018-04-13T08:23:09Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationM. Kita, M. Ślawska (red.), "Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 1, Stan wiedzy i postulaty badawcze" (S. 33-51). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn9788322620670-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/2546-
dc.description.abstractThe author made a synthetic description of a division of theories functioning within the communication studies. He characterized 10 theories functioning in the communication studies, concentrating on their origin, development, representatives and basic assumptions. These were economic, technological, critical, semiotic, constructivist, cultural, systemic, feminist, psychoanalytic and media-philosophical ones.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectmedia theorypl_PL
dc.subjecteconomic media theoriespl_PL
dc.subjecttechnological media theoriespl_PL
dc.subjectcritical media theoriespl_PL
dc.subjectsemiotic media theoriespl_PL
dc.subjectconstructivist media theoriespl_PL
dc.subjectcultural media theoriespl_PL
dc.subjectsystem media theoriespl_PL
dc.subjectfeminist media theoriespl_PL
dc.subjectfeminist media theoriespl_PL
dc.subjectphilosophical media theoriespl_PL
dc.titleTeorie mediów w nauce o komunikowaniupl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Michalczyk_Teorie_mediow_w_nauce_o_komunikowaniu.pdf502,92 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż prosty rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons