Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2552
Tytuł: Przestrzeń wirtualna w procesie komunikacji młodzieży - ujęcie socjopedagogiczne
Autor: Juszczyk, Stanisław
Słowa kluczowe: new media; youth; alienation; social competences; vicarious communication
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Kita, M. Ślawska (red.), "Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 1, Stan wiedzy i postulaty badawcze" (S. 95-109). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Youth communication in virtual space in the 1990s and at the beginning of the 21st century led to the phenomenon of social alienation (anomy), however the results of contemporary studies show the alienation is becoming less and less frequent and, on the contrary, virtual communication helps in undertaking a direct communication, even by shy people or those with particular complexes, etc. An advantage of virtual communication consists in shaping selected social competences among teenagers in an appropriate way. Unfortunately, youth addiction to computer games, not to simple first person shooters or games of skill, but serious and complex games, the cost of producing of which often exceeds megahit movies is more often observed. Young people use their avatars in virtual space where they can "spend" several dozen hours at a time. It results in particular psychological (mental) as well as social consequences.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2552
ISBN: 9788322620670
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Juszczyk_Przestrzen_wirtualna_w_procesie_komunikacji_mlodziezy.pdf491,85 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons