Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2606
Tytuł: Szkotowe inspiracje w transcendetalizmie Immanuela Kanta
Autor: Surzyn, Jacek
Słowa kluczowe: scientia transcendens; rzecz sama w sobie; realizm; epistemologia; metafizyka; transcendentalizm obiektywistyczno-metafizyczny; transcendentalizm subiektywistyczno-epistemologiczny; transcendentalizm formalno-logiczny; thing-in-itself; realism; epistemology; metaphysics; objective-metaphysical transcendentalism; subjective-epistemological transcendentalism; formal logic transcedetnalism
Data wydania: 2011
Źródło: "Folia Philosophica" T. 29 (2011), s. 153-168
Abstrakt: The paper deals with important problem of a parallel between the notion of transcendentalism in Johan Duns Scotus and Immanuel Kant. For it might be argued that it is possible to point out at least some Scotian inspirations in Kant. Kant worked in the intellectual atmosphere influenced by Scotus, especially his notion of metaphysics as transcendental science (scientia transcendens), followed then by F. Suarez and Ch. Wolff, and the latter had a great influence on Kant. This paper provides a set of arguments from indirect proofs based on the parallel in Scotus and Kant. Despite of the fact that in cases like this one it is impossible to call for certainty, the conclusions seem to be hard to invalidate.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2606
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Surzyn_Szkotowe_inspiracje_w_transcendentalizmie_Immanuela_Kanta.pdf253,01 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons