Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2619
Tytuł: Eugena Finka rozumienie Ja transcendentalnego
Autor: Łaciak, Piotr
Słowa kluczowe: Eugen Fink; Edmund Husserl; fenomenologia; Ja; redukcja fenomenologiczna; anonimowość; phenomenology; I; phenomenological reduction; anonymity
Data wydania: 2011
Źródło: "Folia Philosophica" T. 29 (2011), s. 205-223
Abstrakt: The paper deals with Eugen Fink’s interpretation of transcendental I. Fink does not make do with traditional phenomenological distinction between natural I and transcendental I, but within transcendental I he looks for the distinction between constitutive I (konstituierendes Ich) i phenomenologizing I. Hence, according to Fink, we should distinguish three kinds of I: natural I (trapped in the world), transcendental I which constitutes the world and transcendental-phenomenologizing I (transzendental-phänomenologisierendes Ich) as theoretical spectator, who meets the conditions of phenomenological reduction but does not contribute to the constitution of the world. Finks interpretation of transcendental I aims at overcoming difficulties related to Husserlian phenomenological reduction, and the distinction of constitutive I and phenomenologizing I was accepted by Husserl himself.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2619
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Laciak_Eugena_Finka_rozumienie_Ja_transcendentalnego.pdf268,89 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons