Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2623
Tytuł: Josepha Marechala interpretacja "jasnego widzenia Boga" w doktrynie mistycznej Tomasza z Akwinu
Autor: Bańka, Aleksander R.
Słowa kluczowe: mistyka; poznanie; Bóg; istota; ekstaza; intuicja; Tomasz z Akwinu; mysticism; cognition; God; essence; ecstasy; Thomas Aquinas; Joseph Maréchal
Data wydania: 2011
Źródło: . "Folia Philosophica" T. 29 (2011), s. 225-237
Abstrakt: Joseph Maréchal, Belgian mysticism scholar, broadly recognized for his contribution to transcendental Thomism and acclaimed as the greatest systematician of the mystic concept of clear vision of God, raised the question on the possibility of seeing the essence of God during earthly life. According to Maréchal, Aquinas, on the ground provided by Augustine, Pseudo-Dionysius the Areopagite and other Christian authors, takes this kind of vision as a special kind of intellectual intuition strengthened by the influence of God’s light and made possible (even if, unlike the case of visio beatifica, incomplete) admiration gone in man’s soul. What is then the nature of this clear vision? What makes it different from other kinds of mystic experience? To answer these question is the aim of the paper.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2623
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Banka_Josepha_Marechala_interpretacja_jasnego_widzenia_Boga.pdf259,38 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons