Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2640
Tytuł: Przemoc rozestetyzowana
Autor: Sułkowska-Janowska, Mariola
Słowa kluczowe: przemoc; estetyzacja; adiaforyzacja; Zygmunt Bauman; violence; anesthetization; adiaphorization
Data wydania: 2011
Źródło: "Folia Philosophica" T. 29 (2011), s. 339-349
Abstrakt: The article focuses on the problem of moral infertility of the contemporary culture. The phenomenon — the phenomenon of adiaphorization, as Zygmunt Bauman calls it — seems to be a consequence of the process of global anesthetization. The last one is especially noticeable in the context of violence which is submitted for a process of anesthetization in the media. The aforementioned context reveals additionally some socially dangerous consequences of anesthetization as well as of adiaphorization.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2640
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sulkowska_Janowska_Przemoc_rozestetyzowana.pdf250,22 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons