Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2644
Tytuł: Filozofia jako system. Recenzja książki Christiana Krijnena: „Philosophie als System Prinzipientheoretische Untersuchungen zum Systemgedanken bei Hegel, im Neukantianismus und in der Gegenwartsphilosophie.” Würzburg: Königshausen & Neumann, 2008
Autor: Kubalica, Tomasz
Słowa kluczowe: Christian Krijnen; Philosophie als System Prinzipientheoretische Untersuchungen zum Systemgedanken bei Hegel, im Neukantianismus und in der Gegenwartsphilosophie
Data wydania: 2011
Źródło: "Folia Philosophica" T. 29 (2011), s. 363-366
Abstrakt: Recenzja książki Christiana Krijnena: „Philosophie als System Prinzipientheoretische Untersuchungen zum Systemgedanken bei Hegel, im Neukantianismus und in der Gegenwartsphilosophie.” Würzburg: Königshausen & Neumann, 2008
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2644
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kubalica_Filozofia_jako_system_recenzja1.pdf230,85 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons