Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2662
Tytuł: "Siedzieć jak na tureckim kazaniu", czyli o trudnym języku kazań
Autor: Szewczyk, Leszek
Słowa kluczowe: sermon; language; preacher; the Word of God
Data wydania: 2014
Źródło: Logopedia Silesiana, T. 3 (2014), s. 143-151
Abstrakt: Listening to sermons is getting more and more difficult for a contemporary man. This may be due to the growing discrepancy between language used and understood by listeners and the language of preachers. The language of sermons and homilies is the literary one in its normative-anddidactic form. The official teaching of the Church shows that a considerable importance is attributed to the verbal sphere of preaching. The language of preaching should be correct, esthetic and contemporary. Also, it should be adequate, which is congruent with the reality it describes. In the preaching of the Word of God the content is the most important. The form of the utterance should serve the content.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2662
ISSN: 2300-5246
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Teol)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szewczyk_Siedziec_jak_na_tureckim_kazaniu.pdf302,55 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons