Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2665
Tytuł: Miasto tańca - transformacja przestrzeni postindustrialnej w centrum kultury na przykładzie Bytomia i Śląskiego Teatru Tańca
Autor: Mikrut-Majeranek, Magdalena
Słowa kluczowe: revitalization; postindustrial objects; cultural centre; dance theatre
Data wydania: 2013
Źródło: Studia Etnologiczne i Antropologiczne, T. 13 (2013), s. 98-107
Abstrakt: A change concerning a paradigm of perceiving an industrial local space has taken place for the period of the last twenty years. The very phenomenon happens not only in Poland , but also all over Europe, the example of which might be such places as the Slovenian Stara Elektrarna, Estonian Kanuti Gildi SaaL centre, Warsaw Stara Papiernia centre, Wałbrzych “Julia” or Bytom “Rozbark” Coal Mines. The artistic movement developing there takes over postindustrial objects transforming them into cultural centres. Thanks to revitalization, the restoration of towns aiming at transforming the buildings that are no longer used into dynamically developing cultural institutions. The aim of the article is to bring the changes of former “Rozbark” Coal Mine and Silesian Dance Theatre in Bytom closer.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2665
ISSN: 1506-5790
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mikrut_Majeranek_Miasto_tanca.pdf390,49 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons