Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2666
Tytuł: Regionalne i lokalne ustroje polityczne
Autor: Domagała, Małgorzata
Iwanek, Jan
Słowa kluczowe: self-government system; regionalism; localism
Data wydania: 2013
Źródło: Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 10 (2013), s. 15-29
Abstrakt: Considerations on political systems on a regional and local level are tightly connected with decentralization processes of political systems. Contemporary state structures have become dysfunctional in many cases in relation to developmental challenges of societies. After the period of excessive centralization, finished with a deep crisis, strong and deep decentralization processes, the result of which was giving a harmonious power division back happened several dozen years ago. A well‑known division of political systems according to system (constitutional) criteria that was formed years ago and took into account above all the relationship between a legislative power, the government and the head of state, that is, between the legislative and the executive level can be extended by a classification of political systems on a regional and local level nowadays. The main criterion of typology can be the relations (competence scope) between central (general) and regional as well as local authorities. The proposed division of system forms of democratic countries would be the following: 1. Unitary countries with a self‑government system, 2. Unitary countries with a territory autonomy and self‑government, 3. Federal countries with a self‑government system, and 4. Federal countries with a territory autonomy and self‑government.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2666
ISSN: 1895-3492
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Domagala_Regionalne_i_lokalne_ustroje_polityczne.pdf477,78 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons