Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2667
Tytuł: Młodzieżowa rada gminy jako przykład uczestnictwa młodzieży w życiu społeczno-politycznym
Autor: Brol, Michał
Słowa kluczowe: youth district councils; social participation; politicae participation
Data wydania: 2013
Źródło: Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 10 (2013), s. 30-52
Abstrakt: The aim of this article is to present the issue of youth councils of municipalities in the broader context, namely in this case, the social and political participation of young people in the local communities. Author systematise the knowledge about the forms of youth activity at the local level, proposes a comprehensive definition of youth district councils, and also shows the functions that perform this type of structure. The article is a political science analysis of the phenomenon rather not discussed in field of self‑government literature.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2667
ISSN: 1895-3492
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Brol_Mlodziezowa_rada_gminy_jako_przyklad_uczestnictwa_mlodziezy.pdf538,46 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons