Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2671
Tytuł: W poszukiwaniu rezultatów... : polityka Unii Europejskiej wobec Białorusi
Autor: Kubin, Tomasz
Słowa kluczowe: EU - Belarusian relationships; Belarus in politics; Common Foreign and EU Safety Policy; EU neighbourhood policy
Data wydania: 2013
Źródło: Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 10 (2013), s. 174-199
Abstrakt: The way A. Łukaszenka, a Belarusian president has a power, a political situation in this country and its foreign policy have shaped the relationship between Belarus and European Union as well as its members differently than the EU relationships with other European countries for more or less the 1950’s. As a result, the EU policy towards Belarus differs a lot from other East‑European countries. The aim of the article is to present an outline of the EU Policy towards Belarus within the scope of two decades (from getting independence by Belarus in 1991 to the beginning of 2011), and the most important factors that influence the EU‑Belarusian relationship. The first part of the article also shows the factors that make Belarus an important country for the EU, while in conclusion there is an attempt to analyse and evaluate the effects of the EU policy towards Belarus.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2671
ISSN: 1895-3492
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kubin_W_poszukiwaniu_rezultatow.pdf554,66 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons