Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2672
Tytuł: Bolesna utrata własnej mitologii. Jeszcze o "Niesmowitej Słowiańszczyźnie" profesor Marii Janion
Autor: Piechota, Marek
Słowa kluczowe: Maria Janion; Niesamowita Słowiańszczyzna
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Śląskie Studia Polonistyczne, Nr. 1/2 (2012), s. 283-290
Abstrakt: The book, conceived of as a shock, unrest and provocation will certainly not cause an intellectual earthquake. Only one sentence will be remembered: “Yes to Europe, but together with our dead people” instead of a more serious wondering, a no-nonsense discussion, a breakthrough in our self-perception, our history, instead of thinking about a painful loss of our own mythology, instead of making conclusions from the neighbourhood and an “inappropriate” (or irreversible) baptism.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2672
ISSN: 2084-0772
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Piechota_Bolesna_utrata_wlasnej_mitologii_recenzja.pdf315,9 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons