Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2686
Tytuł: Od świni - do Minerwy
Autor: Kadłubek, Zbigniew
Słowa kluczowe: Aleksander Nawarecki; Lajerman
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Śląskie Studia Polonistyczne, Nr. 1 (2011), s. 271-274
Abstrakt: Aleksander Nawarecki investigates the life space of Upper Silesia: starting from the objects of everyday use to poetic texts in a micrologic way. The main figure of Nawarecki’s Silesian phenomenology is “lajerman”, that is, a lyrist because Upper Silesia in essays written by the author of Lajerman, equals music and a beautiful effort of life affirmation.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2686
ISSN: 2084-0772
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kadlubek_Od_ swini_do_Minerwy_recenzja.pdf285,63 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons