Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/269
Title: Marcel Mauss - uczeń, badacz, nauczyciel
Authors: Wieczorkowska, Emilia
Keywords: Marcel Mauss; Émile Durkheim; socjologia; etnologia; Żydzi we Francji
Issue Date: 2016
Citation: Laboratorium Kultury, (2016), t. 5, s. 11-26
Abstract: Artykuł wprowadza czytelnika w kontekst społecznokulturowy, w jakim funkcjonował autor Szkicu o darze. Marcel Mauss jest tu ukazany w relacji z Émilem Durkheimem, twórcą francuskiej szkoły socjologicznej, bliskim krewnym, z którym szkołę tę współtworzył, z czasem – choć nie odrzucając dzieła wuja – stając się niezależnym badaczem, uznanym za ojca francuskiej etnologii.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/269
ISSN: 2084-4697
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wieczorkowska_Marcel_Mauss_uczen_badacz,_nauczyciel.pdf389,84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons