Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/269
Tytuł: Marcel Mauss - uczeń, badacz, nauczyciel
Autor: Wieczorkowska, Emilia
Słowa kluczowe: Marcel Mauss; Émile Durkheim; socjologia; etnologia; Żydzi we Francji
Data wydania: 2016
Źródło: Laboratorium Kultury, (2016), t. 5, s. 11-26
Abstrakt: Artykuł wprowadza czytelnika w kontekst społecznokulturowy, w jakim funkcjonował autor Szkicu o darze. Marcel Mauss jest tu ukazany w relacji z Émilem Durkheimem, twórcą francuskiej szkoły socjologicznej, bliskim krewnym, z którym szkołę tę współtworzył, z czasem – choć nie odrzucając dzieła wuja – stając się niezależnym badaczem, uznanym za ojca francuskiej etnologii.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/269
ISSN: 2084-4697
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wieczorkowska_Marcel_Mauss_uczen_badacz,_nauczyciel.pdf389,84 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons