Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2692
Tytuł: Polskie portale internetowe na Wyspach Brytyjskich
Autor: Brzoza, Katarzyna
Słowa kluczowe: web portal; questionnaire surveys; Internet network; Polish emigration
Data wydania: 2014
Źródło: Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 12 (2014), s. 187-211
Abstrakt: The aim of this study is to show the landscape of the Polish web portals on the British Isles and participation of the Internet network in maintaining relationships with the family house by the Polish emigration. At the moment, there are lots of portals to Polish migrants, and counting. The questionnaire surveys showed that the Internet is very important source of information about situation in the country for Poles who are abroad. Moreover, they can communicate with the family and friends who stayed in Poland by means of the Web.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2692
ISSN: 1895-3492
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Brzoza_Polskie_portale_internetowe_na_Wyspach_Brytyjskich.pdf1,32 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons