Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2698
Tytuł: Krzysztof Siwczyk : co działa?
Autor: Baron, Marta
Słowa kluczowe: Krzysztof Siwczyk; język poetycki
Data wydania: 2013
Źródło: Śląskie Studia Polonistyczne, 2013, nr 1, s. 217-218
Abstrakt: The text constitutes an attempt to capture a performatory nature of Krzysztof Siwczyk’s poetic language through the prism of dominating motives in his works: innertion, stillness, paralysis and boredom. The background of recognition constitutes interpretative conclusions coming from already-made critical literary reflections concerned with works written by the author of Gody.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2698
ISSN: 2084-0772
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Baron_Krzysztof_Siwczyk_co_dziala.pdf307,25 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons