Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2702
Tytuł: Lektury pożyteczne (II)
Autor: Dziadek, Adam
Słowa kluczowe: Pierre Dardot; Christian Laval; La Nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Śląskie Studia Polonistyczne, Nr. 1/2 (2012), s. 315-322
Abstrakt: The text constitutes a discussion of several books that have been published in France recently. These are works in political studies La Nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale by Pierre Dardot and Christian Laval – an outstanding Marxist criticism of neoliberalism pointing out all dangers deriving from this political system), philosophy (a thorough historical analysis of the phenomenon of Raymond Boudon’s rationality or a great essay by Jean-Luc Nancy devoted to drawing) and cultural studies (an essay by Pascal Bruckner) on masochism in the culture of the West, and an outstanding work by Jacques Rancière’ flourishly written constituting a thorough analysis of the world artistic modernism).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2702
ISSN: 2084-0772
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dziadek_Lektury_ pozyteczne_II_recenzja.pdf294,71 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons