Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2703
Tytuł: Regionalny atlas kobiet
Autor: Szopa, Katarzyna
Słowa kluczowe: "Wielkopolski alfabet pisarek"; recenzja
Data wydania: 2013
Źródło: Śląskie Studia Polonistyczne, 2013, nr 1, s. 251-256
Abstrakt: Wielkopolski alfabet pisarek, the first literary alphabet in Poland devoted to female writing, consists of forty-nine profiles of women authors creating and living in different periods, from the medieval to modern times. A conceptual idea of female authors-editors, namely Ewa Kraskowska and Lucyna Marzec, realizes a feminist idea of locality, in this case, Great Polishness, that is becoming a place of radical opening, but also a dividing line for female writing. A literary image of the region, derived from Wielkopolski alfabet pisarek, show the space of dynamic variety that is not and should not be a destination place of all considerations, but just their beginning.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2703
ISSN: 2084-0772
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szopa_Regionalny_atlas_kobiet.pdf320,17 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons