Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2704
Tytuł: Dylematy queer
Autor: Glosowitz, Monika
Słowa kluczowe: "Strategie queer. Od teorii do praktyki"; recenzja
Data wydania: 2013
Źródło: Śląskie Studia Polonistyczne, 2013, nr 1, s. 257-261
Abstrakt: The text treats about dilemmas of queer studies within which such individual projects as the queer movement timing at deessentialization of the category of identity and LGTB realizing emancipation strategy are enclosed. Eventually, it turns out that their mutual dialogue leads to precious socio-cultural diagnoses.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2704
ISSN: 2084-0772
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Glosowitz_Dylematy_queer.pdf312,98 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons