Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/271
Tytuł: „Splatać historię ludzi z historią myśli”. Recenzja Listów Stefana Czarnowskiego do Henri Huberta i Marcela Maussa
Autor: Wieczorkowska, Emilia
Słowa kluczowe: Stefan Czarnowski; Marcel Mauss; Recenzja; Henri Hubert; Listy; Historia nauki polskiej
Data wydania: 2016
Źródło: Laboratorium Kultury, (2016), t. 5, s. 199-208
Abstrakt: Artykuł jest omówieniem wydanego w 2015 r. zbioru listów, które do Marcela Maussa i Henri Huberta pisał polski socjolog i badacz kultury Stefan Czarnowski. Korespondencja jest świadectwem relacji jakie łączyły Czarnowskiego z francuzami. Pokazuje też warunki, w jakich polska nauka odradzała się w II Rzeczpospolitej. Redaktorki tomu kładą nacisk na ukazaniu recepcji myśli Durkheimowskiej w Polsce.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/271
ISSN: 2084-4697
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wieczorkowska_Splatac_historie_ludzi_z_historia_mysli.pdf358,29 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons