Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/271
Title: „Splatać historię ludzi z historią myśli”. Recenzja Listów Stefana Czarnowskiego do Henri Huberta i Marcela Maussa
Authors: Wieczorkowska, Emilia
Keywords: Stefan Czarnowski; Marcel Mauss; Recenzja; Henri Hubert; Listy; Historia nauki polskiej
Issue Date: 2016
Citation: Laboratorium Kultury, (2016), t. 5, s. 199-208
Abstract: Artykuł jest omówieniem wydanego w 2015 r. zbioru listów, które do Marcela Maussa i Henri Huberta pisał polski socjolog i badacz kultury Stefan Czarnowski. Korespondencja jest świadectwem relacji jakie łączyły Czarnowskiego z francuzami. Pokazuje też warunki, w jakich polska nauka odradzała się w II Rzeczpospolitej. Redaktorki tomu kładą nacisk na ukazaniu recepcji myśli Durkheimowskiej w Polsce.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/271
ISSN: 2084-4697
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wieczorkowska_Splatac_historie_ludzi_z_historia_mysli.pdf358,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons