Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2713
Tytuł: Benedykt Hesse - przedstawiciel naukowego środowiska krakowskiego w pierwszej połowie XV wieku
Autor: Wojtczak, Hanna
Słowa kluczowe: Benedykt Hesse; szkoła krakowska; burydanizm; nowożytne przyrodoznawstwo; via communis; Cracow School; Buridanism; modern natural history; science
Data wydania: 2012
Źródło: "Folia Philosophica" T. 30 (2012), s. 69-88
Abstrakt: Re-establishing of the Cracow University in 1400 led to forming the Cracow School of philosophy being unique in its practicalism, tolerance, probabilism, concordism, eclecticism, Buridanism in philosophy of nature, ethics and anthropology, and focus on natural sciences, as well as in highlighting the methodological distinction of the orders of faith and knowledge, philosophy and theology. All of these characteristics might be found in the work of Benedykt Hesse, one of the main representants of Cracow academic community of the first half of 15th century.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2713
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wojtczak_Benedykt_Hesse_przedstawiciel_naukowego_srodowiska.pdf292,02 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons