Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2715
Tytuł: Anonimowość transcendentalnej subiektywności a koncepcja filozofii jako ścisłej nauki
Autor: Łaciak, Piotr
Słowa kluczowe: fenomenologia; anonimowość; transcendentalna subiektywność; filozofia jako ścisła nauka; refleksja; oczywistość; phenomenology; anonymity; transcendental subjectivity; philosophy as strict science; reflection; self-evidence
Data wydania: 2012
Źródło: "Folia Philosophica" T. 30 (2012), s. 125-152
Abstrakt: In the paper I present the Husserl’s idea of philosophy as a strict science (Philosophie als strenge Wissenschaft) which he understood as universal and ultimately justified knowledge, free from any prejudices (Vorurteile) coming from naturalistic attitude. The prejudice of such an attitude is a thesis of the existence of the world (Thesis vom Sein der Welt). By complying with this thesis unreflectively, one becomes immersed in the world, which means that in the natural attitude the transcendental character of subjectivity remains unconscious and anonymous. This anonymity might be razed by transcendental reduction (transzendentale Reduktion), which aims at getting the transcendental ego rid of self-forgetting (Selbstvergessenheit). The subjectivity revealed this way is still, in its deepest aspects, anonymous as ultimately functioning ego (das letztfungierende Ich), for being an epistemological absolute, it is a source of reflection and through reflection it cannot become acknowledged. I discuss some difficulties related to the second type of anonymity in relation to Husserl’s demand of phenomenology realising the idea of philosophy as strict a science.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2715
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Laciak_Anonimowosc_transcendentalnej_subiektywnosci_a_koncepcja_filozofii.pdf320,26 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons