Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2718
Tytuł: Dwugłos o Ciałach Sienkiewicza
Autor: Kosowska, Ewa
Mokranowska, Zdzisława
Słowa kluczowe: Ryszard Koziołek; Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Śląskie Studia Polonistyczne, Nr. 1 (2011), s. 245-252
Abstrakt: The authors make an attempt at a multidimensional description of Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy by Ryszard Koziołek. Above all, they point to cognitive values of the description perspective of the works by the author of Trilogy approved of by the researcher, which definitely diverges from the already-known methodologically traditionalistic achievements connected with Sienkiewiczology. The work by Koziołek gains recognition for being homogeneous in terms of research methods, interpretatively inventive and in the form of a fantastic academic lecture
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2718
ISSN: 2084-0772
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kosowska_Mokranowska_Dwuglos_o_Cialach_Sienkiewicza_recenzja.pdf309,45 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons