Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/272
Title: Laboratorium w pracowni: Dar. Szkice A.D. 2016. Drugi rekonesans
Authors: Pacukiewicz, Marek
Pisarek, Adam
Keywords: Marcel Mauss; sztuka współczesna; antropologia sztuki
Issue Date: 2016
Citation: Laboratorium Kultury, (2016), t. 5, s. 209-228
Abstract: Artykuł stanowi analizę i interpretację prac przygotowanych przez studentów katowickiej Akademii Sztuk Pięknych w ramach projektu „Dar. Szkice A.D. 2015”. Twórczość artystyczna została w tym przypadku potraktowana jako swoisty rodzaj „źródła wywołanego” w sposób szczególny opisującego fenomen kulturowego modelu daru we współczesnej kulturze polskiej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/272
ISSN: 2084-4697
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pacukiewicz_Laboratorium_w_pracowni.pdf1,62 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons