Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/272
Tytuł: Laboratorium w pracowni: Dar. Szkice A.D. 2016. Drugi rekonesans
Autor: Pacukiewicz, Marek
Pisarek, Adam
Słowa kluczowe: Marcel Mauss; sztuka współczesna; antropologia sztuki
Data wydania: 2016
Źródło: Laboratorium Kultury, (2016), t. 5, s. 209-228
Abstrakt: Artykuł stanowi analizę i interpretację prac przygotowanych przez studentów katowickiej Akademii Sztuk Pięknych w ramach projektu „Dar. Szkice A.D. 2015”. Twórczość artystyczna została w tym przypadku potraktowana jako swoisty rodzaj „źródła wywołanego” w sposób szczególny opisującego fenomen kulturowego modelu daru we współczesnej kulturze polskiej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/272
ISSN: 2084-4697
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pacukiewicz_Laboratorium_w_pracowni.pdf1,62 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons