Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2720
Tytuł: Problem historii filozofii. Część pierwsza
Autor: Noras, Andrzej J.
Słowa kluczowe: History of philosophy; history of concepts; history of ideas; history of problems; Hans-Georg Gadamer; Nicolai Hartmann
Data wydania: 2016
Źródło: Ruch Filozoficzny, 2016, nr 1, s. 7-27
Abstrakt: Relation between philosophy and its history is an important element of philosophical reflection in both Baden and Marburg school of neo-Kantianism. Associated with the spirit of the school although not a member of it Hans-Georg Gadamer starts, in the name of his favored history of concepts, a discussion with understanding of philosophy as a history of philosophical problems. The paradox is, and that is the focus of this article, that history of concepts is not that far from history of problems criticized by Gadamer. Moreover it turns out that history of problems itself has a long history as well, as it should include a philosophers like Gustav Teichmüller or even earlier Johan Friedrich Herbart who understood philosophy as a construction of concepts.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2720
DOI: 10.12775/RF.2016.001
ISSN: 0035-9599
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Noras_Problem_historii_filozofii_czesc_pierwsza.pdf492,81 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons