Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2724
Tytuł: Czytanie jako rozmowa
Autor: Olejniczak, Józef
Słowa kluczowe: Michał Paweł Markowski; Życie na miarę literatury. Eseje
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Śląskie Studia Polonistyczne, Nr. 1 (2011), s. 261-266
Abstrakt: The author criticizes the latest book by Michał Paweł Markowski Życie na miarę literatury. He evaluated it as a book positively differing from early works by an outstanding philologist which resembled a lecture artificialized because of the fact that they were „promotion works”. The latest book enchants with sincerity in presenting his own involvement in reading adventures. Apart from discussing the history of the European modernism and a series of profiles of modern authors, the title text-confession-manifesto appears in which the philologist states that reading has an existential dimension for him as it interrupts the circle of loneliness surrounding the reader. The author notices that reading equals conversation for Markowski, which gets a former deconstructionist to hermeneutics as well as philosophy of dialogue closer.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2724
ISSN: 2084-0772
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Olejniczak_Czytanie_jako_rozmowa_recenzja.pdf286,99 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons