Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2739
Tytuł: W obronie wyobraźni
Autor: Tomaszewska, Ewa
Słowa kluczowe: wyobraźnia; teatr wyobraźni
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Gazda, S. Ruchała (red.), "Filozoficzna refleksja nad kulturą jako próba odpowiedzi na problemy współczesności" (S. 212-230). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Imagination is the ability to create in human consciousness something new in relation to previous experience. At the same time the reality of contemporary life, especially the reality created by the media, is not conducive to the development of imagination. One of the forms of stimulation of imagination is artistic creation and contact with art. The text presents some ideas of theatrical creation which involve the audience much more fully and activate their imagination and creative thinking more than traditional theater does. The examples are two theatrical experiments done with the students of Social and Cultural Animation in Cieszyn. These are: Tymoteusz Rymcimci (2008—2009), a project aimed at children from kindergarten, and The Madwoman…
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2739
ISBN: 9788380121577
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Tomaszewska_W_obronie_wyobrazni.pdf342,02 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons