Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2741
Tytuł: Murray N. Rothbard - filozofia poszukująca polityki
Autor: Juruś, Dariusz
Słowa kluczowe: Murray N. Rothbard; filozofia
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Gazda, S. Ruchała (red.), "Filozoficzna refleksja nad kulturą jako próba odpowiedzi na problemy współczesności" (S. 323-346). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The paper presents personage and ethical and political ideas of the most distinguished libertarian, Murray Newton Rothbard, American economist, philosopher and political thinker. The pivotal of Rothbard’s theory is distinction between individual and the state. The latter is described as criminal institution, acquiring its revenue by physical coercion (taxation) and achieving a compulsory monopoly of force and of ultimate decision-making power over a given territorial area. Rothbard who draws upon natural rights theory argues, that every person has a right to own his person. Therefore every person, group of persons or institution, which violate that right must be regarded as unjust. It is significant, that Rothbard whose ethical and political views are radical, defends traditional values of Western culture.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2741
ISBN: 9788380121577
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jurus_Murray_N_Rothbard_filozofia_poszukujaca_polityki.pdf390,92 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons