Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/275
Title: „Do ut des”. Teoria daru Marcela Maussa a biologia współpracy
Authors: Wężowicz-Ziółkowska, Dobrosława
Keywords: biologia współpracy; altruizm zwierzęcy; neuronauka; genetyka; Marcel Mauss
Issue Date: 2016
Citation: Laboratorium Kultury, (2016), t. 5, s. 71-95
Abstract: Artykuł podejmuje próbę reinterpretacji teorii daru Marcela Maussa poprzez odwołanie do współczesnych rozstrzygnięć nauk przyrodniczych – biologii ewolucyjnej, neuronauki i psychologii ewolucyjnej. Przypomina główne założenia teorii wymiany, opartej wg Maussa na zasadzie do ut des, wskazuje na przyczyny jej aktualności oraz stawia tezę, że założenia Maussa odnośnie moralności, na której budują się relacje społeczne, mają podstawy ewolucyjne. Teza ta zostaje dowiedziona w oparciu o wiedzę współczesnej biologii.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/275
ISSN: 2084-4697
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wezowicz_Ziolkowska_Do_ut_des.pdf463,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons