Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/275
Tytuł: „Do ut des”. Teoria daru Marcela Maussa a biologia współpracy
Autor: Wężowicz-Ziółkowska, Dobrosława
Słowa kluczowe: biologia współpracy; altruizm zwierzęcy; neuronauka; genetyka; Marcel Mauss
Data wydania: 2016
Źródło: Laboratorium Kultury, (2016), t. 5, s. 71-95
Abstrakt: Artykuł podejmuje próbę reinterpretacji teorii daru Marcela Maussa poprzez odwołanie do współczesnych rozstrzygnięć nauk przyrodniczych – biologii ewolucyjnej, neuronauki i psychologii ewolucyjnej. Przypomina główne założenia teorii wymiany, opartej wg Maussa na zasadzie do ut des, wskazuje na przyczyny jej aktualności oraz stawia tezę, że założenia Maussa odnośnie moralności, na której budują się relacje społeczne, mają podstawy ewolucyjne. Teza ta zostaje dowiedziona w oparciu o wiedzę współczesnej biologii.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/275
ISSN: 2084-4697
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wezowicz_Ziolkowska_Do_ut_des.pdf463,4 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons