Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2754
Tytuł: Logiczne i empiryczne równie pochyłe
Autor: Wieczorek, Krzysztof A.
Słowa kluczowe: slippery slope; argumentation; inference; informal logic; równia pochyła; argumentacja; wnioskowanie; logika nieformalna
Data wydania: 2012
Źródło: "Folia Philosophica" T. 30 (2012), s. 239-258
Abstrakt: The paper addresses so-called slippery slope arguments, which are usually used as warnings against accepting a certain view or undertaking some action for the reason of their negative consequences. Two types of this kind of arguments might be recognised, which differ significantly: logical and empirical one. Logical slippery slopes are rarely well supported. Most common flaw they contain is so-called fallacy of assimilation. Empirical slippery slopes, on the other hand, are definitely much more powerful kind of argument. Their soundness depends on the truth of premise according to which decision A1 will finally lead to unwanted outcome An. Yet, the assessment of this premise, and in consequence of the entire argument, often demands specialist knowledge in the field.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2754
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wieczorek_Logiczne_i_empiryczne_rownie_pochyle.pdf283,51 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons