Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2756
Tytuł: O teoriach spiskowych
Autor: Szymanek, Krzysztof
Słowa kluczowe: teorie spiskowe; myślenie krytyczne; epistemologia; conspiracy theories; critical thinking; epistemology
Data wydania: 2012
Źródło: "Folia Philosophica" T. 30 (2012), s. 259-281
Abstrakt: The paper deals with so-called conspiracy theories, that is a kind of explanation of spectacular events, such as catastrophes and terrorist attacks, which is alternative to the mainstream explanations. What conditions should theory meet in order to become recognised as false or unjustified, that is “conspiracy”? Is it possible to draw up a standard test which could differentiate imaginary theories from the legitimate ones? Those questions are addressed in reference to the debate between Brian Kelley and Lee Basham.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2756
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szymanek_O_teoriach_spiskowych.pdf291,86 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons