Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2758
Tytuł: Kilka uwag o "Logosie", czyli filozofia kultury jako filozofia pierwsza
Autor: Bęben, Dariusz
Słowa kluczowe: „Logos”; neokantyzm; filozofia kultury; fenomenologia; Neo-Kantianism; philosophy of culture; phenomenology
Data wydania: 2012
Źródło: "Folia Philosophica" T. 30 (2012), s. 285-302
Abstrakt: The paper addresses history of German journal „Logos. Internationale Zeitschrift für Philosophie der Kultur”. I discuss its genesis and principles (internationalism, criticism, pluralism). Establishing „Logos” was a decisive attack on the entire positivist, materialistic and mechanicist way of thinking of 19th century. The most important task of the journal was realisation of the postulate of building a scientific philosophy of culture. I refer also to the „Logos” later drift towards Nazism, which led to journal’s collapse.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2758
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Beben_Kilka_uwag_o_Logosie_czyli_filozofia_kultury.pdf278,04 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons