Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2777
Title: Filozof o wielu obliczach. Recenzja książki Williama Jamesa: „Życie i ideały”. Tłum. P. Kostyło i S. Stańczak, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2011
Authors: Piróg, Mirosław
Keywords: William James; Życie i ideały
Issue Date: 2012
Citation: "Folia Philosophica" T. 30 (2012), s. 359-361
Abstract: Recenzja książki Williama Jamesa: „Życie i ideały”. Tłum. P. Kostyło i S. Stańczak, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2011
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2777
ISSN: 1231-0913
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pirog_Filozof_o_wielu_obliczach_recenzja.pdf233,68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons