Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2777
Tytuł: Filozof o wielu obliczach. Recenzja książki Williama Jamesa: „Życie i ideały”. Tłum. P. Kostyło i S. Stańczak, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2011
Autor: Piróg, Mirosław
Słowa kluczowe: William James; Życie i ideały
Data wydania: 2012
Źródło: "Folia Philosophica" T. 30 (2012), s. 359-361
Abstrakt: Recenzja książki Williama Jamesa: „Życie i ideały”. Tłum. P. Kostyło i S. Stańczak, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2011
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2777
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pirog_Filozof_o_wielu_obliczach_recenzja.pdf233,68 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons